SPECIAL OFFERS
สมาชิก ครอบครัว บ้านริมแคว แพริมน้ำ  บ้านริมแคว แพริมน้ำ
15%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
สมาชิก ครอบครัว บ้านริมแคว แพริมน้ำ
กรุณาแจ้งหรือแสดงตัวให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย
การรถไฟแห่งประเทศไทย บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรุณาแจ้งและแสดงบัตรเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ของท่านตั้งแต่การสำรองที่พัก และท่านต้องร่วมเดินทางพร้อมกับคณะด้วย
สมาชิกสโมสรโรตารี่ ทั่วประเทศ บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
สมาชิกสโมสรโรตารี่ ทั่วประเทศ
กรุณาแจ้งความเป็นสมาชิกโรตารี่และสโมสรของท่านตั้งแต่การสำรองที่พัก และท่านต้องร่วมเดินทางพร้อมกับคณะด้วย
สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ
กรุณาแจ้งและแสดงบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดของท่านตั้งแต่การสำรองที่พัก และท่านต้องร่วมเดินทางพร้อมกับคณะด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศิษย์เก่า บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศิษย์เก่า
กรุณาแจ้งหรือแสดงตัวแจ้งรุ่นและคณะให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย
นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทยทั่วประเทศ YEC บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทยทั่วประเทศ YEC
กรุณาแจ้งจังหวัดหรือแสดงตัวให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย
สมาชิก คพอ. ทั่วประเทศ (ATSME) บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
สมาชิก คพอ. ทั่วประเทศ (ATSME)
กรุณาแจ้งรุ่นและแสดงตัวสมาชิก คพอ. ของท่านตั้งแต่การสำรองที่พัก และท่านต้องร่วมเดินทางพร้อมกับคณะด้วย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ และศิษย์เก่า บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ และศิษย์เก่า
กรุณาแจ้งหรือแสดงตัวแจ้งรุ่น ให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย
มหาวิทยลัยหอการค้าไทย และศิษย์เก่า บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
มหาวิทยลัยหอการค้าไทย และศิษย์เก่า
กรุณาแจ้งหรือแสดงตัวแจ้งรุ่นและคณะให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย
มหาวิทยลัยนเรศวร และศิษย์เก่า บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
มหาวิทยลัยนเรศวร และศิษย์เก่า
กรุณาแจ้งหรือแสดงตัวแจ้งรุ่นและคณะให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย
มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และศิษย์เก่า บ้านริมแคว แพริมน้ำ
10%
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และศิษย์เก่า
กรุณาแจ้งหรือแสดงตัวแจ้งรุ่นและคณะให้ทราบตั้งแต่การสำรองที่พัก และต้องร่วมเดินทางมากับคณะด้วย