awards
ธุรกิจมาตราฐานดีเด่นภูมิภาค  บ้านริมแคว แพริมน้ำ
ธุรกิจมาตราฐานดีเด่นภูมิภาค
Thailand Executive Award บ้านริมแคว แพริมน้ำ
Thailand Executive Award
Zero Carbon Resort Paticipant บ้านริมแคว แพริมน้ำ
Zero Carbon Resort Paticipant
พอแล้วดี The Creator บ้านริมแคว แพริมน้ำ
พอแล้วดี The Creator
Chamber of Commerce Award บ้านริมแคว แพริมน้ำ
Chamber of Commerce Award
Clean Food Good Taste บ้านริมแคว แพริมน้ำ
Clean Food Good Taste
เที่ยวเมืองกาญจน์อาหารอร่อย บ้านริมแคว แพริมน้ำ
เที่ยวเมืองกาญจน์อาหารอร่อย
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย บ้านริมแคว แพริมน้ำ
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เทศกาลอาหารกาญจนบุรี บ้านริมแคว แพริมน้ำ
เทศกาลอาหารกาญจนบุรี