กิจกรรมต่างๆ
นั่งช้างชมไพร
กิจกรรมเสริมที่ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรนั่งช้างได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณ Lobby ได้ตั้งแต่วันที่เข้าพักเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับท่านและลูกหลานของท่านในราคาที่ไม่แพง....พิเศษ สำหรับสมาชิกบ้านริมแคว ฯ 

ระยะเวลาในการนั่งช้างรอบละประมาณ 25 – 30 นาที
สามารถนั่งได้เชือกละ 2 ท่าน
ราคาท่าน 150 บาท ส่วนชาวต่างชาติ 400 บาท