กิจกรรมต่างๆ
แคมป์ไฟ


กิจกรรมสันทนาการ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น อันดับหนึ่งของลุ่มน้ำแควน้อย...สุดยอด  ด้วยทีมวิทยากรคุณภาพ ที่หลากหลายเกมส์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท เท่านั้น และพร้อมจะสร้างความสุขและสนุกสนานให้ทุกท่านได้รู้จักและกลมเลียว แม้จะมาต่างคณะแต่ทุกท่านจะได้ความรู้สึกเสมือนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันพร้อมกับการรำลึกสดุดีวีรกรรมของเหล่าทหารเชลยศึก......

"ความสนุกที่ทุกท่านสัมผัสได้จริง แบบไม่ต้องสร้างภาพให้ประทับใจ"