แพพักธรรมดา (พัดลม)
แพพัก พัดลม
แพพักริมน้ำ Rafts มี 36 ห้อง  มีทั้งหมด 8 หลัง หลังละ 4 ห้อง พักได้ห้องละ 4 ท่าน และมี  2 หลัง  หลังละ 2  ห้อง พักไดห้องละ  6 ท่าน 
เป็นแพพักห้องพัดลมที่อยู่ริมน้ำ ตรงข้ามกับแพพักมองเห็นสะพานรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซที่อยู่ฝั่งตรงข้าม หน้าผาที่สูงใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ลำน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ที่ทอดตัวไหลเรื่อย ผ่านด้านหน้าแพพักอย่างสวยงาม

เหมาะสำหรับ
  • นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย สนุกสนานและใกล้ชิดธรรมชาติ
  • วัยรุ่น
  • นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ
  • ครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนบนแพริมน้ำ
  • ฯลฯ
ลักษณะภายในห้อง
  • ห้องพักพัดลม
  • ที่นอนความหนา 6 นิ้ว 2 ผืน วางบนพื้นไม้พร้อม หมอนและผ้าห่ม
  • ห้องน้ำต้องใช้ห้องน้ำรวมบนฝั่ง (เนื่องจากมีกิจกรรมล่องแพ จึงไม่สามารถมีห้องน้ำบนแพพักได้)
  • ห้องพักไม่มีอุปกรณ์ตกแต่ง (Unfurnished)
  • ติดมุ้งลวด