ประวัติของเรา
กว่าจะเป็นบ้านริมแคว แพริมน้ำ
วันวานของเรา...... นับย้อนไปเมื่อ 60 กว่าปี หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง พื้นที่ป่ารกทึบของอ.ไทรโยคแห่งนี ที่ใครๆ อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าจะทำประโยชน์อะไรได้ เพราะ ไฟฟ้าก็ไม่มี และยากต่อการเดินทางมาถึง เนื่องจากเส้นทางหลักในสมัยนั้นคือ เรือ และ แพลากเท่านั้น เพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไม่ไ ด้ใช้เส้นทางนี้นับจากยุติสงคราม และที่สำคัญ ใครๆ ต่างมองว่า พื้นที่แห่งนี้ คือ "ที่ตาบอด"ยากต่อการพัฒนาและทำประโยชน์ได้ Bell&Ross Fake Watches
 
 

จุดเริ่มต้น...

เพราะมรสุมชีวิตที่เข้ามาถาโถม ทำให้ต้องหลบลี้หนีเข้ามาอยู่ในป่า ...คุณกำธร และ คุณอุไร ล้อวงศ์งาม อดีตนิสิต นักศึกษาจากรัั้วลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่ชีวิตที่ร่วมกันสร้างฝันและใช้วิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรั้ว มหาวิทยาลัย มาเติมต่อสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ ด้วยการประกอบอาชีพ ทำไร่อ้อย นับร้อยไร่ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตร รวมถึงเป็น ครูสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย อันมีชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ล้วนแต่ทำด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ทางการเกษตรให้เป็นที่แพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ... ทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นและสวยงามในช่วงแรก แต่หากว่าเพราะสถานการทางเศรษฐกิจ ของราคาอ้อยตกต่ำ ..น้ำมันแพง เป็นเหตุผลที่ทำให้ประสบความขาดทุนอยู่หลายปีในการทำไร่อ้อย ....และปัญหาในสังคมที่รุมเร้าจนไม่อาจ เผชิญหน้ากับปัญหาและแรงกดดันที่เกิดขึ้นรอบด้านได้ ... รวมถึงความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวทุกคน พื้นที่ป่ารกทึบแห่งนี้ จึงเป็นพื้นทีสำหรับคุณกำธรและคุณอุไร ล้อวงศ์งาม มาอาศัยอยู่เพื่อหลบหลีกและตั้งหลักลุกขึ้นสู้กับปัญหาอีกครั้ง

จากความเป็นนักคิด นักพัฒนา และความเป็นบุคคลที่มีเพื่อนพ้องรักใคร่อย่างแท้จริง ในยามทุกข์ยากแม้นยากไร้เพียงใด เพื่อนที่เคยร่วมศึกษา ด้วยกัน ก็มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเสมอ ....เพราะแพไม้ไผ่หนึ่งหลังที่ไปเช่ามาเพื่อไว้เป็นทีพ่ักผ่อนและต้อนรับ เพื่อนๆ จึงเกิดเป็นช่องทางของการทำเป็นสถานที่พักผ่อนเล็กๆ ริมแม่น้ำแควน้อย ด้วยความอุตสาหะของคุณกำธรและคุณอุไร ที่ไม่เคย หยุดนิ่งปรับแปรสภาพป่าทึบให้กลายเป็นป่าโปร่ง สวยงาม และร่มรื่น ด้วยสองมือ สองแรงแต่หนึ่งใจเดียวกันที่มุ่งฝ่าฟันอุปสรรค จากพื้นที่เล็กๆ ริมแม่น้ำแควน้อย ค่อยๆ ขยายพื้นที่ให้กว้างขวางสำหรับการต่อสู้ในวันข้างหน้า
 

ที่นี่ สร้างด้วยชีวิต หยาดเหงื่อ และน้ำตา

นับจากปี 2524 - 2526 ได้เริ่มก่อสร้างบ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท จากเงินที่ติดลบหยิบยืม กู้หนี้มาลงทุน ซื้อแพคอกหมูเล็กๆ ที่ใช้พักสำหรับเพื่อนพ้องและญาติมิตร เปลี่ยนเป็นแพไม้่ไผ่สวยงาม แต่อุปสรรคยังไม่หมดเพื่อต้องพบกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่ไหม้แพพักในยามหน้าแล้ง หรือพบกับน้ำท่วมพัดพาแพหลุดหาย หลายต่อหลายครั้งที่ต้องเผชิญและต่อสู้กับเหตุการณ์ของธรรมชาติที่ไม่อาจควบ คุม หนี้สินที่ยืมมาไม่อาจชำระส่งคืนได้ และหนทางในการซ่อมแซมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและโฆษณาให้เป็นที่รู้จักนั้น ยิ่งเลือนลาง แต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเป็นโชคที่ฟ้าลิขิตให้มีบริษัทสร้างภาพยนต์ฮอลลีวูด เรือง 80 วันรอบโลก และ สะพานข้ามแม่น้ำแคว มาเช่าสถานที่รีสอร์ทถ่ายทำภาพยนต์เป็นเวลานานนับเดือน จึงเริ่มมีไฟฟ้าและถนน เส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ปี 2529 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ใช้เส้นทางรถเส้นสายประวัติศาสตร์อีกครั้ง จึงได้รับการคัดเลือกเป็นํธุรกิจร่วมกับการรถไฟแห่ง ประเทศไทย เป็นแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีในการพานักท่องเที่ยวมาพักผ่อนค้างคืน ในปีถัดมา 2530 ได้รับการเลือกให้ขยายเส้นทางโปรแกรมท่องเที่ยวจากการถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทัวร์ในหลายโปรแกรม ของจังหวัดกาญจนบุรี จนมีชื่อเสียงที่สุดและเป็นต้นแบบของการทำท่องเที่ยวต่างๆ มาถึงปัจจุบัน
 
 

การเติบโตของเรา ก้าวพร้อมกับรางวัลคุณภาพ

ด้วยความเอาใจใส่ และทำทุกอย่างออกมาด้วยหัวใจ ทำให้บ้านริมแควแพริมน้ำ รีสอร์ทเติบโตและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ธรรมชาติของป่าเมืองกาญจน์ และพร้อมสนุกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบแพ็คเก็จทัวร์ พักค้างคืนและมีอาหารพร้อม ในราคาเพียง 350 บาท โดยการลงมือทำทัวร์นำเที่ยวเองของคุณกำธร และฝีมือการทำอาหารเองของคุณอุไร ... เมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ๆ ยิ่งต้องเอาใจใส่ มากขึ้นการบริการต้องทั่วถึง อาหารต้องอร่อยมากขึ้น กิจกรรมต้องสนุกและหลากหลาย พร้อมกับมีความปลอดภัยทุกช่วงวลา การเติบโตและความเข้มข้นของคุณภาพที่ควบคุมและบริหารเอง พร้อมกับรับพนักงานประจำบริษัทและพนักงานรีสอร์ทเพื่อรองรับการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ ในช่วงเวลาต่อมา
 
ปี 2532
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทแพพักดีเด่น จากหอการค้าและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี บริษัทดีเด่นภูมิภาค จากพลตำรวจประมาณ อดิเรกสาร

ปี 2533 - 2534
รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นสาขา แพพัก โรงแรมและรีสอร์ท จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี

ปี 2535
รางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมไทย จากศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ รางวัลธุรกิจมาตรฐานดีเด่น จากพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

ปี 2536
ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักธุรกิจดีเด่น จาก พณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี

ปี 2544
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดอาหารประเภท "ต้มยำ" ในเทศกาลอาหารและของดีเมืองกาญจน์
 
 

วันนี้ของเรา....ก้าวต่อไปด้วยความสุขกับการบริการ

สู่ปีที่ 34 อย่างมั่นคงและยืนหยัดด้วยคุณภาพ ...แม้น้อยครั้งที่จะได้ออกสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ แม้จะไม่มีทีมการตลาดที่ไปพบหาลูกค้า ....แต่น้ำใจของนักท่องเที่ยวที่มารู้สึกรักที่นี่ ช่วยกันบอกต่้อ "ปากต่อปาก" ทำให้เกิดกระทู้และคำนิยมอย่างกว้างขวางในโลกของ Social Network เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ บ้านริมแควแพริมน้ำ รีสอร์ทที่ดียิ่ง ทำให้เราได้มีโอกาสออกสื่อโทรทัศน์ รายการทีวี และต้อนรับบุคคลสำคัญ และผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายครั้ง โดยไม่มีสนธิสัญญาผูกมัดใดๆ นั่นคือความจริงใจที่เราได้รับจากผู้มาเยือนทุกครั้ง

รีสอร์ทกิจกรรมที่สวยที่สุดในลำน้ำแควน้อยแห่งนี้ ....ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบของการสร้างความสุขและเสียง หัวเราะ แก่ทุกท่าน ทุกครอบครัว ทุกหน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งผลิตทีมวิทยากรระดับจังหวัดหลากหลายรุ่น และหลากหลายกิจกรรมที่ท่านจะพบกับความเป็นอันดับหนึ่งด้านความสนุก และผสมผสานความรู้ที่ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการความสะดวกสบายในการพักผ่อน ในใจกลางของธรรมชาติและความรู้สึกเสมือนครอบครัวแก่ทุกท่าน

ดั่งคำประพันธ์ที่ได้รับจากท่านกวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ ได้กรุณาบรรยายไว้เมื่อคราวมาเยี่ยมเยือน
 
"บ้านริมแคว แพริมน้ำ ถ้ำริมเขา เรือนริมเหย้า สาวริมหนุ่ม พุ่มริมไผ่ น้ำริมหยด รสริมปาก รักริมใจ รวมอยู่ใน บ้านริมแคว แพริมน้ำ"
 
อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ